Thursday, 19 De October De 2017
Av. Països Catalans, 1, Miralcamp - 25242 Phone: 973 601701 Fax: 973 710102
ajuntament@miralcamp.cat

Processing

1 · 2 ...   »

La instància (o sol·licitud) és un document que està adreçat a l'alcaldia i serveix per fer qualsevol sol.licitud o requeriment a l'Ajuntament perquè doni solució a una problemàtica que és de competència municipal.

... + info
És el pas previ abans de realitzar qualsevol tipus d'obra i/o instal·lació per obtenir la corresponent llicència. Aquesta instància li permetrà concertar cita amb el tècnic municipal, que assabentat de quin és el vostre propòsit, us qualifiacarà l'obra en ... + info

Consisteix en inscriure com a alta un nou habitant al Padró d'habitants. El període de validesa serà fins que es produeixi l'alta en un altre municipi.

*Caldrà que la persona interessada es personi a les oficines de l'Ajuntament per fer els trà

... + info
Consisteix en efectuar la baixa del padró d'habitants de la persona que traslladi la seva residència habitual a un altre municipi o a l'estranger. La persona interessada només cal que tramiti l'empadronament a l'ajuntament del nou domicili, i no caldrà q ... + info
Search

City
All administrations

Highlights

Sitemap